Statement Democrazy i.v.m. concert van Sizzla, 4 april 2012, ArtCube Galveston Gent

Het concert van de bekende Jamaicaanse reggae-artiest Sizzla dat morgen zou doorgaan in de zaal ArtCube (Gent), wordt geannuleerd. Democrazy maakte naar aanleiding van het concert onderstaand statement op maandag 2 april, en blijft bij het standpunt zoals verklaard in deze tekst. Tegelijk is het in alle commotie onmogelijk geworden om dit concert te kunnen laten doorgaan.

De discussie over homofobie in de reggae is een moeilijke en subtiele materie. We betreuren dat er geen sereen overleg mogelijk was in deze. Voor nadere info en duiding verwijzen we graag naar deze tekst via reggae.be.
Wie een ticket kocht, kan dit terugbetaald krijgen. Ticketkopers via Fnac melden zich in een Fnac-winkel. Ticketkopers bij Vooruit en democrazy.be werden gemaild. Bij problemen, contacteer contact@democrazy.be.

 

Statement van Democrazy, gepubliceerd op maandag 2 april 2012 

Aanstaande woensdag 4 aprilt treedt de bekende Jamaicaanse reggaezanger Sizzla op in ArtCube in Gent. De afgelopen dagen is er commotie ontstaan rondom de homofobe teksten in zijn repertoire. Organisator Muziekclub Democrazy erkent dat Sizzla deze teksten in het verleden heeft gezongen en distantieert zich ondubbelzinnig van deze teksten. Zij horen niet thuis op een podium van Democrazy.

De artiest heeft betreffende nummers echter al jaren geleden van zijn repertoire geschrapt.

In 2007 heeft een aantal prominente reggae-artiesten, onder wie Sizzla, de Reggae Compassionate Act (RCA) ondertekend. Deze verklaring, waarin de artiesten stellen zich te willen richten op het uitdragen van een boodschap van liefde en niet aan te willen zetten tegen haat of geweld tegen welke groep dan ook, is breed gerespecteerd.

Na het uitvaardigen van de verklaring heeft Sizzla de afgelopen jaren diverse malen in Europa en België opgetreden (waaronder Ancienne Belgique Brussel in 2009 en Petrol Antwerpen 2007). Tijdens die gelegenheden bracht hij geen nummers met aanstootgevende teksten noch beledigende commentaren. Geen van deze eerdere optredens heeft tot discussie of reacties geleid en bij geen van deze optredens was sprake van het uiten van teksten die in strijd waren met de RCA. Wij hebben dus geen enkele reden om aan te nemen dat de artiest zich deze keer niet aan de RCA zal houden.

Democrazy betreurt de ontstane ophef, maar staat achter zijn beslissing om betreffende artiest te boeken en het optreden te laten plaatsvinden. Sizzla is één van de belangrijkste reggae-artiesten van de afgelopen decennia en als muziekclub programmeren wij Sizzla primair om dit artistieke belang.

Sizzla speelde afgelopen weekend op de Nederlandse Podia in Amsterdam (de Melkweg), Rotterdam, Groningen en Leiden. Ook hier was er geen sprake van de opname van controversiële teksten.

We hebben met het Sizzla management contact gehad over de inhoud van het repertoire dat hij tijdens de komende tournee gaat brengen. De playlist met nummers is door het management aan ons bezorgd. Het is zeer duidelijk dat Sizzla geen haatdragende teksten zal zingen. Dit is ook contractueel vastgelegd. Bij niet-naleving ervan zullen we ook niet nalaten om hiertegen klacht in te dienen.

Het is duidelijk dat Democrazy als organisatie die tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt niet kan tolereren dat een artiest onverdraagzame of haatdragende teksten brengt. Democrazy bestaat 30 jaar en heeft in zijn lange geschiedenis nooit een artiest over de vloer gehad die zich hiertegen zondigde.