Opya

Opya is een sonisch en performatief project van kunstenaars Pauline MIKÓ (BE) en Job WORMS (NL). Met als doel de relatie tussen planten, natuur en mens te versterken, treedt het duo live op in symbiose met planten, waarbij hun set gebaseerd is op luisteren en improvisatie. 


Via een systeem van sensoren en elektroden verbonden met de wortels van de planten en het lichaam van Pauline Mikó, wordt de opgezette bio-elektrische uitwisseling omgezet in geluiden, dankzij modulaire synthesizers en arduino boards. De door aanraking opgewekte geluidsgolven worden vervolgens gemoduleerd om elektronische muziek te produceren, zowel voor de oren van de toeschouwers als voor de planten zelf. Job Worms produceert langzame beats en speelt met de frequenties van zijn modulaire synthesizers om de zingende planten en de stem van Pauline Mikó te begeleiden. Een dialoog tussen planten, het lichaam en technologie.