Greentrack

Greentrack is een initiatief dat de Gentse kunstensector verenigt rond de gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voor een duurzame en rechtvaardige toekomst. Democrazy heeft als één van de Gentse cultuurinstellingen het charter van Greentrack ondertekend en wil zich dan ook actief inzetten voor een langetermijnproject van verduurzaming van de eigen werking en het uitwisselen van kennis en ervaring hierin.

Concreet liggen de aandachtspunten voor Democrazy op:

  • het wegwerken van verspilling (voeding, drukwerk,...)
  • een bewuster aankoopbeleid met daarbij oog voor bio- en fairtradeproducten
  • bewustzijn creeëren bij de bezoekers
  • het uitwerken van een diversiteitsbeleid